IAIA16 Photos

 

IAIA16 Venue

 

IAIA16 Opening & Closing Plenaries

 

IAIA16 Sessions

 

IAIA16 AGM & Council Meeting

 

IAIA16 Exhibits

 

IAIA16 Welcome Reception & Banquet

 

IAIA16 Training Courses

 

IAIA16 Technical Visits